Kontakt

Placówka – Terenowy Ośrodek Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego dla Osób Niesłyszących

Adres:

ul. Grodzka 6

37-700 Przemyśl,

Tel./FAX: +48 16 678 33 36

NIP: 795-20-95-508

E-mail: pzgkt.przemysl@op.pl

Numer konta bankowego

36 1240 2568 1111 0000 3629 4275

PKO S.A. I Oddział Przemyśl

KRS – 0000225242